با توجه به دستور رياست محترم دانشگاه و تاکید معاون محترم پژوهشی بر اي تسریع در راه اندازي و شروع جدی فعالیت های مرکز رشد تجهيزات پزشکي دانشگاه در سالي که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال توليد ملي نامگذاري شده است، این مرکز با دلايل توجيهي ذیل در راستای ضرورت گسترش کمي و کيفي تولید تجهیزات پزشکی در داخل کشور شروع به کار نمود.

رسالت مرکز رشد تجهيزات پزشکي

با عنایت به پیام نوروزی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اینکه امسال نیز مهمترین مساله «اقتصاد» است و نامگذاری سال جاری به عنوان  سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی» توسط ایشان و با در نظر گرفتن نقشه جامع علمي کشور، نقشه جامع نظام سلامت و برنامه پنجم توسعه، مرکز رشد تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور تقويت فعاليت هاي پژوهشي منجر به توليد محصول، ايجاد بستر مناسب براي تبديل علم به فناوري و توليد ثروت با بهره گيري از توانمنديهاي علمي، فناوري – پژوهشي، مزيتها و قابليتهاي بومي استان فارس، ايجاد و توسعه زير ساختهاي لازم در جهت نوآوري، کسب دانش فني، طراحي و توليد تجهيزات پزشکي و ملزومات مصرفي احداث شده است

 اهداف :

1.      شناسایی ظرفیت های علمی و فن آوری موجود در استان در ارتباط با تولید تجهیزات پزشکی

2.      ایجاد ارتباط موثر بین مرکز رشد تجهیزات پزشکی و صاحبان ایده و تکنولوژی

3.      توسعه دانش و فناوري برای تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور و تجاري سازي آن با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور و به ویژه توانمندیهای استان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4.      تحقق صادرات دانش بنيان در حوزه تجهيزات پزشکي براساس نقشه جامع علمي کشور

5.      تشکيل شرکتهاي دانش بنيان متشکل از فناوران حوزه سلامت و محققين دانشگاههاي کشور بالاخص دانشگاههاي علوم پزشکي شیراز و دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز

6.       ایجاد آگاهی عمومی در جهت لزوم حمايت از خودکفایی کشور در زمینه تولید تجهیزات پزشکی

7.      آينده پژوهي، نوآوري و برنامه ريزي استراتژيک در خصوص تولید تجهيزات پزشکی مورد نیاز کشور

دلايل توجيهي احداث مرکز رشد تجهيزات پزشکي در دانشگاه

الف – پهناور بودن استان فارس

ب- مطرح بودن دانشگاه علوم پزشکي شيراز به عنوان يک قطب پزشکي کشور

ج- بازار مصرف گسترده تجهيزات پزشکي در استان

د- سهم بسيارقابل ملاحظه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در ارائه خدمات درماني در استان

ه -  وجود گروه آموزشی فیزیک و مهندسی پزشکی مطرح و صاحب نام و برخورداری از اعضای هیئت علمی توانمند در حیطه تولید تجهیزات پزشکی

سیاستگذاری ها در جهت تأمين ورودي لازم براي ادامه کار مرکز رشد

براي تأمين ورودي کافي در زمينه طرحهايي که به مرحله ساخت نمونه اوليه رسيده است و مي تواند در مرکز رشد به مرحله تجاري سازي برسد راهکارهاي انتخابي ذيل مورد پي گيري قرار گرفته است.

الف – طي مکاتبه اي با جناب آقاي دکتر لنکراني رياست محترم کار گروه سلامت بنياد نخبگان فارس از ايشان تقاضا گرديد که امکان مشارکت نخبگان فارس در زمينه توليد تجهيزات پزشکي فراهم گردد.

ب- متعاقب تشکيل جلسه با جناب آقاي دکتر صفوي نماينده محترم دانشگاه شيراز در دفتر همکاريهاي مشترک دو دانشگاه مقرر شد که ايشان با انجام اطلاع رساني موثر ، زمينه مشارکت استادان محترم و دانشجويان رشته هاي مرتبط آن دانشگاه با  مرکز رشد تجهيزات پزشکي را فراهم سازند.

ج- طرحهاي تولیدی درون دانشگاهی برخی از متخصصان نظیر آقاي مهندس معافيان که نمونه هاي اوليه آن در مرحله ساخت مي باشد در شرف تصویب و برخورداری از حمايت مرکز رشد برای رسیدن به مرحله تجاري سازي میباشند.

د- طرح توليدي متعددی نظیر ساخت اپرون هاي غير سربي حفاظ پرتوي که توسط جناب آقاي دکتر آقا ميري، استاد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکي شيراز معرفي شده مورد بررسي قرار گرفت.

ه- طرحهاي مربوط به صاحبان ایده و فناوری ارجاع شده از سوي جناب آقاي دکتر هاشمي رئيس محترم ادارة تجهيزات پزشکي نيز مورد بررسي قرار گرفت.

شوراي مرکز

در تشکيل شوراي مرکز رشد سعی گردیده تا افرادي به عنوان عضو شورا انتخاب شوند که علاوه بر برخورداري از دانش و تجربه کاري قابل توجه، با رسالت مراکز رشد آشنا باشند. در حال حاضر شورای مرکز رشد تجهیزات پزشکی شامل افراد ذیل می باشد.

نام و نام خانوادگی

اخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

دکتر غلامرضا حاتم

دکتری تخصصی (Ph.D)

پارازیتولوژی

استاد

دکتر مهرزاد لطفی

دکتری تخصصی (M.D)

رادیولوژی

دانشیار

دکتر سید محمد جواد مرتضوی

(رئیس مرکز)

فلوشیپ پسا دکتری و دکتری تخصصی (Ph.D)

فیزیک پزشکی

استاد

دکتر علیرضا مهدیزاده

دکتری تخصصی (Ph.D)

فیزیک پزشکی

استادیار

دکتر علی زمانی

دکتری تخصصی (Ph.D)

مخابرات

استادیار

دکتر محمد حسین شیخی

دکتری تخصصی (Ph.D)

نانوتکنولوژی

استادیار

مهندس محمد مهدی موحدی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

مربی

مهندس مهدی معافیان

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

مربی

1-     انتخاب طرح ها

طي چندين جلسه شرايط انتخاب طرحها جهت ورود به فرايند حمايتي مرکز رشد مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ليست تجهيزات پزشکي مورد نياز ارسال شده از سوي ادارة کل تجهيزات پزشکي وزارت متبوع و ليست تهيه شده توسط اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز مورد بررسي قرار گرفت و مطابق معيارهاي ذيل اولويت بندي تجهيزات تعيين گرديد.

معيارهاي اولويت بندي رعايت شده در مرکز رشد بدين ترتيب مي باشند.

الف – فراهم بودن بستر فن آوري براي توليد.

ب- ميزان مصرف ساليانه در سطح دانشگاه، استان و کشور

ج – قرار داشتن در ليست تجهيزاتي که شامل تحريم ها شده و يا در آينده امکان تحريم آن وجود داشته باشد.

د- امکان  رقابت با محصول توليدي در ديگر کشورها.