1-     جهت احداث یا تاسیس یک واحد تولید مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی بایستی از کدام سازمان ها مجوز اخذ نمود ؟

پاسخ) جهت اخذ مجوز های اولیه بایستی به یکی از سازمانهای متولی صنعت یعنی جهاد کشاورزی یا سازمان صنعت ، معدن و تجارت نمود و جهت اخذ مجوزهای بهداشتی بایستی به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمود.

 

2-     جهت احداث وبهره برداری از یک واحد تولید تولید مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی چه مجوزهای بهداشتی لازم است ؟

 پاسخ) مجوزهای بهداشتی لازم جهت احداث و بهره برداری یک واحد تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد :

 

3-     چه زمانی می توان جهت اخذ مجوزهای بهداشتی  اقدام نمود؟

پاسخ ) پس از احداث ساختمان (مطابق نقشه تأیید شده در معاونت غذا و دارو ) و نیز نصب کلیه تجهیزات تولید و تجهیزات آزمایشگاه می توان جهت اخذ مجوزهای بهداشتی اقدام نمود .

 

4-     آیا محل احداث(زمین مورد نظر) یک واحد تولید مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی بایستی مورد تایید معاونت غذا ودارو باشد ؟

پاسخ ) بله – محل احداث یا زمین مورد نظر جهت تأسیس یک واحد تولید غذایی ، آشامیدنی – بایستی مورد تأیید معاونت غذا و دارو باشد .

 

5-     از نظر معاونت غذا ودارو جهت انتخاب محل احداث (زمین مورد نظر) یک واحد تولید مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی بایستی چه معیارهایی مد نظر قرار داد؟

پاسخ)  محل احداث (زمین) مورد نظر بایستی از مراکز آلاینده تعیین شده فاصله داشته باشد ، حداقل فاصله مورد نظر از هر کدام از مراکز آلاینده در ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تعیین شده که در سایت معاونت غذا و دارو موجود می باشد .

 

6-     حداقل الزامات فنی وبهداشتی و تجهیزات مورد نیاز جهت تأسیس و بهره برداری واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی چیست؟

پاسخ )حداقل الزامات فنی وبهداشتی و تجهیزات مورد نیاز جهت تأسیس و بهره برداری واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی (متناسب با هر صنعت) مشخص شده که ضوابط مربوط به هر صنعت در سایت معاونت غذا و دارو موجود می باشد .

 

7-     مدت زمان متوسط جهت صدور پروانه های بهداشتی چقدر است؟

پاسخ )پس از تأمین کلیه شرایط فنی و بهداشتی و تکمیل مدارک متوسط زمان جهت صدور پروانه تأسیس و بهره برداری بهداشتی10 روز  مسئول فنی7 روز و پروانه ساخت 10 روز می باشد . 

 

 8-     مهمترین منابع علمی وقانونی معتبر جهت استفاده برای تعیین وِیژگی های محصولات غذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی چیست؟

پاسخ )جهت تعیین ویژگی های بهداشتی محصولات غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می توان از استانداردهای ملی تدوین شده (موجود در سایت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) و نیز ضوابط و بخش نامه های سازمان غذا و دارو (موجود در سایت سازمان) استفاده نمود .

 

 9-     آیا برای اخد مجوز های بهداشتی وتولید نیاز به استخدام مسئول فنی (کارشناس ناظر) می باشد؟ چه مدرک وچه رشته ای مورد نیاز است؟

پاسخ )بلی – با توجه به نوع صنعت و تنوع محصولات بایستی حداقل یک نفر مسئول فنی معرفی شده و جهت فعالیت  از معاونت غذا و دارو پروانه مسئول فنی اخذ نماید . حداقل مدرک و رشته تحصیلی فرد مذکور بایستی با چارت مسئولین فنی مصوب سازمان غذا و دارو مطابقت داشته باشد.

 

 10-     شماره تلفن های مورد نیاز جهت پاسخگویی در خصوص اخذ مجوزهای بهداشتی از معاونت غذا ودارو کدامند؟

پاسخ )07112122422 – 07112122424  

 

11-     آدرس سایت معاونت غذا ودارو جهت اطلاع از ضوابط و معیارهای بهداشتی چیست ؟

 پاسخ ) آدرس سایت مذکور بشرح      http://fdo.sums.ac.ir       می باشد .