اولویت های تولید صنایع غذایی در استان فارس از نظر معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

 

با توجه به توانایی های منحصر بفرد استان فارس در تولید برخی مواد اولیه  ، نیز پذیرش عمومی  نسبتا خوب محصولات بومی- سنتی ،ارزش نغذ یه ای مناسب وتاکیدات متون مذهبی بر اثرات مفید برخی مواد غذایی اولویت های مد نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سرمایه گزاری دربخش صنایع غذایی بشرح زیر می باشد :

1-     صنایع تبدیلی ،فرآوری وبسته بندی انجیر.

2-     صنایع تولید فرآورده ای  بومی-سنتی استان فارس مانند حلوا مسقطی-حلوا ارده .

3-   تولید وبسته بندی عرقیات با استفاده از تکنولوژی های جدید و به روش بهداشتی .

4-   صنایع تولید و فرآوری زیتون.

5-   صنایع فرآوری وتولید فرآوردهای انار.

6-   صنایع تولید بسته بندی مواد غذایی .