1-   نحوه ی تأسیس کارخانه ی تولید داروهای طب سنتی ، گیاهان دارویی ، داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی چگونه است ؟

جواب : باتوجه به اینکه فرآیندهای تولید ، واردات و صادرات دارو توسط سازمان غذاودارو انجام می گیرد وبه دانشگاه ها واگذار نشده است ، به سازمان غذاودارو به نشانی : تهران – خیابان انقلاب – خیابان فخر رازی (روبروی درب اصلی دانشگاه تهران) نبش خیابان شهید وحید نظری و نشانی الکترونیک http://fdo.behdasht.gov.ir  مراجعه نمائید.تلفن تماس : 9-66467268-021

 

2-  راه تأیید و ثبت داروی تولید شده ی جدید چگونه می باشد ؟

جواب : مانند جواب سؤال یک

 

3- فرآیند تأسیس واحدهای بسته بندی بالکهای دارویی چگونه می باشد ؟

مانند جواب سؤال یک

4- فاصله ی مراکز زیست محیطی از صنایع داروسازی چه  اندازه است ؟

جواب : براساس ضوابط فاصله ی مراکز زیست محیطی از صنایع داروسازی می باشد