کمیته حمایت از تولید

باتوجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان «تولید ملی ، وحمایت از کار و سرمایه ایرانی» و در راستای حمایت از درخواست کنندگان تولید دارو در داخل استان، کمیته حمایت از تولید دارو  متشکل از اعضاء زیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شکل گرفته و اهداف مرتبط با تولید دارو در استان را پیگیری می نماید:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکترهاشم منتصری

مشاورریاست دانشگاه دراموردارو وتجهیزات

2426070

2

دکترحسین نیک نهاد

معاون غذاودارو

2334688

3

دکتر حسام درستی

مدیرنظارت بردارو وفرآورده های بیولوژیکی و مواد

2122718

4

دکترمحمدمهدی رزمجو

مدیرنظارت برمواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

2122729

5

دکتر فاطمه حبیبی پور

مدیر واحد امور داروخانه ها

2122213

6

دکتر غلامرضا یوسفی

کارشناس امور دارویی

2122263

هدف کلی :

بستر سازی جهت فعالیت  واحدهای تولید دارو وملزومات آن درسطح استان فارس

اهداف اختصاصی

1-افزايش تعداد مراكز توليد داروهاي گياهي در سطح استان فارس به ميزان حداقل 5 كارخانه نسبت به سال مبنا در طول اجراي برنامه 5 ساله ( ساليانه 1 كارخانه )

 2-افزايش تعداد مراكز توليد بالك هاي دارويي در سطح استان فارس به ميزان حداقل 5 كارخانه نسبت به سال مبنا در طول اجراي برنامه 5 ساله ( ساليانه 1 كارخانه ) 

3-  افزايش تعداد مراكز توليد داروهاي شيميايي در سطح استان فارس به ميزان حداقل 5 كارخانه نسبت به سال مبنا در طول اجراي برنامه 5 ساله ( ساليانه 1 كارخانه )

 

4-  افزايش تعداد مراكز توليد مواد اوليه دارويي در سطح استان فارس به ميزان حداقل 5 كارخانه نسبت به سال مبنا در طول اجراي برنامه 5 ساله ( ساليانه 1 كارخانه )   

5- هماهنگي جهت بازديد متخصصين مختلف علوم پزشكي از صنايع دارويي داخل كشور خصوصاً داروهاي توليدي جديد به تعداد 2 بازديد در سال

6- انجام پژوهش هاي هزينه اثربخشي داروهاي توليد شده جديد ايراني در مقايسه با داروهاي خارجي موجود به تعداد سالانه 3 پژوهش

7- آموزش و اطلاع رساني عمومي پيرامون مصرف داروهاي ايراني و تأثير در درمان بيماريها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي به تعداد 4 برنامه تلويزيوني و 4 برنامه راديويي در طول سال

8- تشكيل جلسات مشترك با مديرگروه هاي تخصصي جهت مصرف داروهاي توليد داخل به تعداد 6 جلسه در طي يكسال

لازم به ذکراست که در حال حاضر امور مرتبط با تولید دارو در زمینه داروهای شیمیایی ، بالک های دارویی ، گیاهان دارویی ، ، داروهای گیاهی ، مواد اولیه دارویی ، ملزومات دارویی ، فرآورده های طب سنتی ، فرآورده های بیولوژیک ، به دانشگاهها تفویض نگردیده است و رأساً توسط سازمان غذاودارو انجام می پذیرد که باتوجه به سیاست های کلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری تدریجی برخی از این امور به تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی ، در صورت تفویض اختیار به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.