نظر به بررسي ها و نياز سنجي هاي صورت گرفته در كميته حمايت از توليدات داخلي دانشگاه و پيرو مصوبه اين كميته مبني بر  استفاده از  پتانسيل هاي صنعتي استان در زمينه توليد تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي و ارتباط هرچه بيشتر و موثرتر صنعت و دانشگاه ، نمايشگاه دو روزه" امكان سنجي توليد تجهيزات و مواد مصرفي و نيمه مصرفي دندانپزشكي" در تاريخهاي 15و 16 تيرماه سال جاري با همكاري انجمن مديران صنايع فارس و اتاق بازرگاني شيراز در محل اتاق بازرگاني شيراز برگزار شد . در اين نمايشگاه صنعتگران و دانشگاهيان ضمن بازديد از اولويت هاي توليد دندانپزشكي از اطلاعات و مشاوره هاي تخصصي كارشناسان حاضر در نمايشگاه برخوردار شده و تعدادي از آنها نيز ضمن تكميل فرم تفاهم نامه تمايل و آمادگي خود را جهت توليد اين اقلام اعلام كردند .

قابل توجه است که نمایشگاه مجازی این تولیدات جهت مشاهده علاقمندانی که موفق به بازدید از نمایشگاه مذکور نشده اند در منوی دسترسی سریع این سایت قرار داده شده اشت.

 1 6
2 7
3 8
4 10
5 14