با توجه به فرمايشات ارزشمند مقام معظم رهبري و سياستهاي كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي مبني بر لزوم حمايت از توليدات داخلي ، كميته حمايت از توليدات داخل استان دانشگاه علاوه بر پيگيريهاي قبلي در زمينه حمايت از توليدات ، اخيرا نسبت به لحاظ تبصره ذيل در قرادادهاي واگذاري داروخانه اقدام نموده است ، لذا مراتب جهت استحضار ارسال مي گردد :

تبصره 7 : قراردادهاي واگذاري اجاري داروخانه ها

مستاجر مي بايست در تامين لوازم مصرفي پزشكي موارد ذيل را رعايت نمايد :

1ـ اصالت كالا و اصالت فروشنده محرز بوده و از كالاهاي قاچاق خريداري نگردد .

2ـ به واسطه بخشنامه شماره 22946ت44372ن مورخ 04/02/89 معاون اول رياست جمهوري از مواد مصرفي پزشكي
 
توليد داخل به شرح مذكور در بخشنامه ( پيوست ) خريداري و توزيع گردد .

3ـ اولويت خريد با لوازم ذيل مي باشد :

الف ـ توليد دستكش جراحي از ارم كوشا

ب ـ نيدل EMG از صفا الكترونيك

پ ـ تيغ جراحي از احسان طب

ت ـ تيغه لارنگوسكوپ يكبار مصرف از داده گستران دنا